Zaokrąglij do dziesiątek `6 833`
`6845`
`6835`
`6830`
`6840`
Jeśli na miejscu jedności stoi cyfra od `0` do `4`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra jedności wynosi od `5` do `9`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić do góry.
`6833~~6830`