Zaokrąglij do dziesiątek `495`
`500`
`490`
`485`
`480`
Jeśli na miejscu jedności stoi cyfra od `0` do `4`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra jedności wynosi od `5` do `9`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić do góry.
`495~~500`