Zaokrąglij liczbę `145` do dziesiątek:
`140`
`145`
`100`
`150`
Jeśli na miejscu jedności stoi cyfra od `1` do `4`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra jedności wynosi od `5` do `9`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić do góry.