Zaokrąglij liczbę `364` do dziesiątek
`300`
`400`
`360`
`370`
Jeśli na miejscu jedności stoi cyfra od `1` do `4`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra jedności wynosi od `5` do `9`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić do góry.
brak