Zaokrąglij liczbę do setek: `4608`
`4700`
`4500`
`4800`
`4600`
Jeśli na miejscu dziesiątek stoi cyfra od `1` do `4`, cyfrę setek należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra dziesiątek wynosi od `5` do `9`, cyfrę setek należy zaokrąglić do góry.
`4608 ~~ 4600`