Zaokrąglij liczbę `13\ 285` do setek:
`13\ 300`
`13\ 200`
`13\ 290`
`13\ 280`
Aby zaokrąglić liczbę z dokładnością do określonego rzędu, należy zwrócić uwagę na cyfrę niższego rzędu. Jeśli jest nią `0,1,2,3` lub `4`, należy zaokrąglić liczbę w dół, jeśli jest to `5,6,7,8` lub `9` - wtedy należy zaokrąglić liczbę w górę.
`13\ 285~~13\ 300`