Zaokrąglij liczbę `231\ 591` do setek.
`231\ 500`
`230\ 000`
`231\ 590`
`231\ 600`
Jeśli na miejscu dziesiątek stoi cyfra od `1` do `4`, cyfrę setek należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra dziesiątek wynosi od `5` do `9`, cyfrę setek należy zaokrąglić do góry.
`231\ 591~~231\ 600`