Zaokrąglij liczbę `3\ 520` do setek.
`3\ 500`
`3\ 600`
`4\ 000`
`3\ 000`
Jeśli na miejscu dziesiątek stoi cyfra od `1` do `4`, cyfrę setek należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra dziesiątek wynosi od `5` do `9`, cyfrę setek należy zaokrąglić do góry.
`3\ 520~~3\ 500`