Zaokrąglij liczbę `137` do setek.
`200`
`130`
`140`
`100`
Jeśli na miejscu dziesiątek stoi cyfra od `1` do `4`, cyfrę setek należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra dziesiątek wynosi od `5` do `9`, cyfrę setek należy zaokrąglić do góry.
`137~~100`