Zaokrąglij liczbę `15\ 247` do setek.
`15\ 240`
`15\ 000`
`15\ 200`
`15\ 300`
Jeśli na miejscu dziesiątek stoi cyfra od `1` do `4`, cyfrę setek należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra dziesiątek wynosi od `5` do `9`, cyfrę setek należy zaokrąglić do góry.
`15\ 247~~15\ 200`