Jak zapiszemy słownie liczbę `73`?
siedemdziesiąt trzy
siemsiąt czy
siedemset trzy
trzydzieści siedem
Przeczytaj liczbę na głos.
Liczba `73` to siedemdziesiąt trzy.