Cyfra jedności w liczbie `6780` to:
`7`
`6`
`0`
`8`
Cyfra jedności to pierwsza cyfra od końca.
Cyfra jedności w liczbie `6780` to `0`.