Cyfra dziesiątek w liczbie `20` to:
`0`
`1`
`3`
`2`
Cyfra dziesiątek to druga cyfra od końca.
Cyfra dziesiątek w liczbie `20` to `2`.