Cyfra dziesiątek w liczbie `1018` to:
`1`
`0`
`8`
`4`
Cyfra dziesiątek to druga cyfra od końca.
Cyfra dziesiątek w liczbie `1018` to `1`.