Cyfra `5` to:
trzy
sześć
pięć
dwa
Odczytaj cyfrę `5`.
`5` to pięć.