Cyferka `6` to:
osiem
sześć
siedem
pięć
Odczytaj cyfrę.
`6` to sześć.