Cyferka `6` to:
sześć
siedem
pięć
osiem
Odczytaj cyfrę.
`6` to sześć.