Cyferka `8` to:
osiem
jeden
siedem
sześć
Odczytaj cyfrę.
`8` to osiem.