Cyferka `8` to:
siedem
sześć
osiem
jeden
Odczytaj cyfrę.
`8` to osiem.