Cyferka `jeden` to:
`1`
`0`
`2`
`3`
Wskaż cyfrę jeden.
Jeden to `1`.