Cyferka `jeden` to:
`3`
`1`
`0`
`2`
Wskaż cyfrę jeden.
Jeden to `1`.