Liczba czternaście to:
`14`
`40`
`4`
`41`
Odczytaj liczbę.
Liczba czternaście to `14`.