Liczba czternaście to:
`41`
`14`
`40`
`4`
Odczytaj liczbę.
Liczba czternaście to `14`.