Liczba sześćdziesiąt to:
`61`
`6`
`60`
`16`
Odczytaj liczbę.
Liczba sześćdziesiąt to `60`.