Liczba dwadzieścia cztery to:
`42`
`20`
`24`
`22`
Odczytaj liczbę.
Liczba dwadzieścia cztery to `24`.