Liczba dwadzieścia cztery to:
`20`
`24`
`22`
`42`
Odczytaj liczbę.
Liczba dwadzieścia cztery to `24`.