Liczba siedemdziesiąt dwa to:
`72`
`70`
`27`
`17`
Odczytaj liczbę.
Liczba siedemdziesiąt dwa to `72`.