Liczba dwadzieścia osiem to:
`12`
`18`
`28`
`82`
Odczytaj liczbę.
Liczba dwadzieścia osiem to `28`.