Liczba pięćdziesiąt to:
`15`
`5`
`55`
`50`
Odczytaj liczbę.
Liczba pięćdziesiąt to `50`.