Liczba dziewięćdziesiąt dziewięć to:
`9`
`99`
`19`
`90`
Odczytaj liczbę.
Liczba dziewięćdziesiąt dziewięć to `99`.