Liczba sto to:
`1000`
`100`
`10`
`1`
Przeczytaj liczbę i zastanów się, jak ją zapisać.
Liczba sto to `100`.