Liczba sto to:
`100`
`10`
`1`
`1000`
Przeczytaj liczbę i zastanów się, jak ją zapisać.
Liczba sto to `100`.