Liczba `2` to:
dwadzieścia
dwa
dwanaście
dwieście
Przeczytaj liczbę.
Liczba `2` to dwa.