Liczba `2` to:
dwieście
dwadzieścia
dwa
dwanaście
Przeczytaj liczbę.
Liczba `2` to dwa.