Liczba `30` to:
trzysta
trzydzieści
trzy
trzynaście
Przeczytaj liczbę.
Liczba `30` to trzydzieści.