Liczba dziesięć to:
`100`
`10`
`1`
`0`
Brak
dziesięć `=10`