Która z poniższych liczb zapisana słownie brzmi: "jedenaście tysięcy dwadzieścia dwa"?
`22\ 011`
`11\ 202`
`1122`
`11\ 022`
Brak
Brak