Która z poniższych liczb zapisana słownie brzmi: "cztery tysiące dziewięćset dziewięć"?
`4090`
`4099`
`4909`
`4990`
Brak
Brak