Która z poniższych liczb zapisana słownie brzmi: "trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć"?
`2999`
`3909`
`3009`
`3999`
brak wskazówek
brak