Która z poniższych liczb zapisana słownie brzmi: "dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięć"?
`22099`
`22999`
`22009`
`22909`
brak wskazówek
brak