Która z poniższych liczb zapisana słownie brzmi: "piętnaście tysięcy czterdzieści sześć"?
`15446`
`15466`
`15046`
`15406`
brak wskazówek
brak