Która z poniższych liczb zapisana słownie brzmi: ''dwieście trzydzieści cztery''?
`234`
`243`
`236`
`246`
brak wskazówek
brak