Która z poniższych liczb zapisana słownie brzmi: ''dwanaście tysiące trzysta trzydzieści trzy''?
`12003`
`12323`
`12333`
`12033`
brak wskazówek
brak