Która z poniższych liczb zapisana słownie brzmi: "dziewięć tysięcy siedemdziesiąt trzy''?
`9010`
`9027`
`9073`
`9720`
brak wskazówek
brak