Która z poniższych liczb zapisana słownie brzmi: "sześćset trzydzieści dwa"?
`623`
`362`
`263`
`632`
brak
brak