Która z poniższych liczb zapisana słownie brzmi: "sześćset trzydzieści dwa"?
`263`
`632`
`623`
`362`
brak
brak