Która z poniższych liczb zapisana słownie brzmi: "osiem tysięcy czterdzieści sześć"?
`8460`
`8640`
`8046`
`8064`
brak
brak