Wskaż rozwinięcie dziesiętne ułamka `8/9`
`0,(8)`
`0,(4)`
`0,9(8)`
`0,(89)`
Wykonaj dzielenie licznika przez mianownik.
`8/9=8-:9=0,888...=0,(8)`