Wskaż rozwinięcie dziesiętne ułamka `4/9`
`0,4(9)`
`0,(4)`
`0,(9)`
`0,(5)`
Wykonaj dzielenie licznika przez mianownik.
`4/9=4-:9=0,444...=0,(4)`