Wskaż rozwinięcie dziesiętne ułamka `17/18`
`0,1(18)`
`0,9(4)`
`0,7(8)`
`0,8(5)`
Wykonaj dzielenie licznika przez mianownik.
`17/18=17-:18=0,9444...=0,9(4)`