Wskaż rozwinięcie dziesiętne ułamka `1/15`
`0,(6)`
`0,(15)`
`0,5(1)`
`0,125`
Wykonaj dzielenie licznika przez mianownik.
`1/15=1-:15=0,6666...=0,(6)`