Wskaż rozwinięcie dziesiętne ułamka `1/12`
`0,8(3)`
`0,(12)`
`0,(123)`
`0,12(8)`
Wykonaj dzielenie licznika przez mianownik.
`1/12=1-:12=0,8333...=0,8(3)`