Wskaż rozwinięcie dziesiętne ułamka `1/11`
`0,(1)`
`0,11(9)`
`0,(91)`
`0,(09)`
Wykonaj dzielenie licznika przez mianownik.
`1/11=1-:11=0,090909...=0,(09)`