Wskaż rozwinięcie dziesiętne ułamka `1/9`
`0,(19)`
`0,19(9)`
`0,(1)`
`0,(9)`
Wykonaj dzielenie licznika przez mianownik.
`1/9=1-:9=0,111...=0,(1)`