Wskaż rozwinięcie dziesiętne ułamka `1/6`
`0,(31)`
`0,1(6)`
`0,(6)`
`0,(3)`
Wykonaj dzielenie licznika przez mianownik.
`1/6=1-:6=0,16666...=0,1(6)`