Wskaż rozwinięcie dziesiętne ułamka `2/3`.
`0,(3)`
`0,(4)`
`0,(6)`
`0,(2)`
Wykonaj dzielenie.
`2/3=0,6666666...=0,(6)`