Rozwinięcie dziesiętne ułamka `17/36` to...
`0,32(5)`
`0,47(2)`
`0,47(34)`
`0,52(3)`
Wykonaj dzielenie.
`17/36=0,4722222...=0,47(2)`