Rozwinięcie dziesiętne ułamka `5/6` to:
`0,(83)`
`0,(8)3`
`0,8(3)`
`0,83`
Wykonaj dzielenie
`5/6=0,83333...=0,8(3)`